Voor de goede gang van zaken, zijn hier enkele gegevens waarmee u rekening dient te houden als u zelf de afspraak boekt:
VROUWEN en KINDEREN:
– Op maandag en dinsdag vinden enkel consultaties plaats in de groepspraktijk in GENT.
– Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt u verwacht in de praktijk in Lochristi.
MANNEN:
– U bent van harte welkom, in de praktijk in LOCHRISTI. Let er dus op dat uw afspraak plaatsvindt op woensdag, donderdag of vrijdag.
Boekt u een afspraak in op maandag of dinsdag, dan kan u zich aan een wachtzaal vol bevreemd-kijkende vrouwen verwachten. 😉
– Kan u zich niet vrijmaken op woensdag, donderdag of vrijdag,  richt u dan telefonisch of per mail tot mij en dan passen we er zo een mouw aan.
VERVOLGAFSPRAKEN:
Als u zelf uw vervolgafspraak online boekt ter vervanging van een afspraak die we samen vastgelegd hebben, gelieve daar dan apart nog een mailtje voor te sturen om dit duidelijk te maken. Ik weet anders namelijk niet dat ik de initiële afspraak moet annuleren (ik krijg geen melding van de nieuwe afspraak).

 

Consultaties zijn mogelijk in zowel Nederlands als Engels.
Consultations both in Dutch and English are possible.

!! Belangrijk !!

 Wegens overbevraging zal een nieuwe consultatie zal pas terug mogelijk zijn vanaf december.
Consulteer eventueel vanaf december nog eens de website en zoek dan de mogelijkheid ‘eerste consultatie’.
Andere afspraken inboeken leidt niet automatisch tot een eerste consultatie, want daarvoor is dan te weinig tijd uitgerekend in de agenda.

Vervolgafspraken kan u wel nog steeds regelen via de online agenda.

Nvdr: ingeval het een zeer dringende GAPS situatie is, kan u een mailtje sturen waarin u de volgende zaken meedeelt:
– de problematiek, waarom het dringend is
– uw telefoonnummer
– de uren waarop u beschikbaar bent tijdens de week
U komt dan op de wachtlijst terecht en kan gecontacteerd worden als er plaats vrijkomt in de agenda.