Een eetstoornis kan je levenskwaliteit volledig ondermijnen en je gezondheid ernstige schade toebrengen. Terug de touwtjes in eigen handen nemen is ongelofelijk moeilijk, zeker zonder steun of professionele begeleiding.
Deze specifieke behandeling heeft zijn grondvesten in The Cambridge Nutrition Clinic en kijkt naar de dieper liggende lichamelijke problemen, want een eetstoornis is alles behalve puur psychologisch. Door de gezondheid te ondersteunen, verandert het lichaamsbeeld langzaam maar zeker, wat het psychologisch herstel veel gemakkelijker maakt.
De behandeling is gericht op:
– het herstellen van de vele voedingstekorten die men ontwikkelt door de eetstoornis, die het herstel ook extra bemoeilijken wanneer ze niet aangepakt worden;
– herstellen van de verstoorde spijsvertering;
– herstellen van de darmflora en eventueel permeabele darmwand;
– aanpakken van de hormonale uitputting. Het lichaam kan geen normale hormoonproductie onderhouden zonder de juiste voedingsstoffen. Dit leidt tot o.a. groeivertraging, een verstoorde menstruatiecyclus, botontkalking, vermoeidheid, emotionele- en gedragsproblemen, moeite om zich te concentreren, slaapproblemen, huidproblemen, etc. …
Wanneer er een afspraak gemaakt wordt voor het behandelen van deze problematiek, vraagt Sofie dat er een vertrouwenspersoon van de patiënt meekomt om de consultaties bij te wonen. Bij voorkeur iemand die veel tijd doorbrengt met de patiënt. Dit kunnen de ouders, partner, huisgenoot of een goede vriend of vriendin zijn.
Zo nodig wordt ook doorverwezen naar een professional om de psychologische kant van de behandeling mee te begeleiden.